Điều khoản và Điều kiện

Giới thiệu

Nap1K.com xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Khách hàng sử dụng các dịch vụ của Nap1K.com đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản thỏa thuận rõ ràng trong văn bản này (Điều khoản sử dụng dịch vụ) và những điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web và đăng nhập bằng Google OAuth, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Google OAuth

Khi bạn đăng nhập bằng Google OAuth, bạn cho phép chúng tôi truy cập địa chỉ email Gmail và thông tin công khai của bạn, bao gồm tên đầy đủ. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích sau:

  • Xác thực và tạo tài khoản
  • Hiệu chỉnh trải nghiệm người dùng của bạn
  • Liên lạc với bạn để hỗ trợ và cập nhật
  • Cung cấp quyền truy cập vào các tính năng và dịch vụ

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng trang web

Bạn chỉ được sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn bị cấm sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động phi pháp hoặc bị cấm. Bao gồm:

1. Sử dụng Nap1K.com để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam.

2. Sử dụng Nap1K.com để truyền bá các nội dung chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây xung đột tôn giáo/chính trị, văn hóa phẩm đồi trụy, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Sử dụng Nap1K.com để quảng bá/vận hành các dịch vụ đánh bạc trực tuyến, cá cược, trao đổi/mua bán sản phẩm bị cấm theo quy định.

4. Sử dụng Nap1K.com để mạo danh cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng danh dự và uy tín cho người khác.

5. Sử dụng Nap1K.com để quảng bá các dịch vụ/sản phẩm trái phép được quy định tại Nghị định 144/2021/NĐCP .

Tạm ngưng dịch vụ

Dịch vụ của khách hàng sẽ bị tạm ngưng mà không cần thông báo trước nhưng sẽ được nhận email hoặc các phương tiện liên quan để thông báo ngưng khi đã ngưng dịch vụ theo các trường hợp dưới đây:

1. Dịch vụ vi phạm chính sách sử dụng của dịch vụ tương ứng.

2. Có tranh chấp xảy ra kiện cáo, hoặc chịu sự kiểm tra của pháp luật.

Hỗ trợ

Bạn có thể gửi vấn đề hỗ trợ qua live chat, telegram. Trong một số trường hợp, giải quyết vấn đề có thể mất thời gian nên chúng tôi rất tiếc không thể hỗ trợ bạn nhanh hơn. Các vấn đề được giải quyết bởi đội ngũ được phân công, bạn không có quyền yêu cầu giải quyết bởi một thành viên cụ thể, sẽ làm chậm trễ giải quyết các vấn đề của bạn.

Tự dọn dẹp dữ liệu khách

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Trong một số trường hợp, để duy trì tính hiệu quả và an toàn của dịch vụ, chúng tôi có thể thực hiện quy trình tự dọn dẹp dữ liệu khách.

1. Thời gian tự dọn dẹp

Dữ liệu của bạn có thể được tự dọn dẹp theo định kỳ. Thời gian tự dọn dẹp cụ thể sẽ được thông báo trước. Thông báo về thời gian tự dọn dẹp sẽ được gửi qua kênh liên lạc Telegram.

2. Quyền lựa chọn

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền lựa chọn tự lưu trữ dữ liệu khách trước khi thời gian tự dọn dẹp diễn ra. Bạn có thể sử dụng các công cụ và tính năng được cung cấp để sao lưu dữ liệu của mình trước thời hạn.

3. Mất mát dữ liệu

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát dữ liệu nào do quá trình tự dọn dẹp dữ liệu khách gây ra. Bạn nên tự sao lưu dữ liệu quan trọng của mình để đảm bảo an toàn.

Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

Trong mọi trường hợp, nhân viên Nap1K.com sẽ không phải chịu trách nhiệm do tổn thất trực tiếp hoặc hậu quả. Đặc biệt ngay cả việc mất quyền lợi khách hàng hoặc mất dữ liệu do chủ quan của khách hàng. Khách hàng cũng chấp nhận rằng Nap1K.com có quyền miễn trừ đảm bảo trách nhiệm tại các điều khoản trong văn bản này nếu có thỏa thuận riêng với khách hàng. Khách hàng không được quyền miễn trừ trách nhiệm với các điều khoản được nêu trong văn bản này.

Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này và bạn có trách nhiệm xem xét các điều khoản này định kỳ.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh telegram trong trang web.