Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến trang Chính sách bảo mật của Nap1K.com. Trang này trình bày các quy định về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web và OAuth app của chúng tôi để đăng nhập bằng tài khoản Google.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng OAuth app của chúng tôi để đăng nhập bằng tài khoản Google, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các thông tin công khai sau đây từ tài khoản Google của bạn:

 • Họ
 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Hình đại diện (nếu có)
 • Bất kỳ thông tin công khai nào khác trên hồ sơ Google của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin này để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dịch vụ của chúng tôi và để nâng cao trải nghiệm của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích sau đây:

 • Cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ của chúng tôi qua đăng nhập Google
 • Hiệu chỉnh và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi
 • Làm việc với bạn để hỗ trợ và cập nhật
 • Phân tích mẫu sử dụng để nâng cao dịch vụ của chúng tôi

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây:

 • Khi bạn đồng ý rõ ràng
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 • Khi cần thiết để thực hiện một hợp đồng với bạn

Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, quá trình truyền dữ liệu qua internet không hoàn toàn an toàn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc dữ liệu chúng tôi thu thập, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [thêm thông tin liên hệ của bạn].

Thay đổi Chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình thường xuyên. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này, và ngày sửa đổi cuối cùng sẽ được cập nhật.